Byggmestrenes forening i Kristiansund

Lokalforeningen ble stiftet 1. mars 1916, å er med det landets 6. eldste lokalforening i Byggmesterforbundet.  
Foreningen deltok i stiftelsen av Bygg- og tømmermesternes Landssammenslutning, BTL, i 1919, i dag kjent som Byggmesterforbundet.
 
Vi har flere møter i løpet av året, mange av dem med besøk fra leverandører eller andre som viser oss det nyeste innen sitt segment i byggebransjen. 

Vi er i dag lokalisert i Brodtkorpgården tilhørende Haandverkerforeningen. 

 

Byggmesterforbundets arbeid

At det utdannes dyktige fagarbeidere er avgjørende for våre medlemsbedrifter og tømrerfagets framtid. Byggmesterforbundet er sterkt engasjert i utdanningspolitikk og rekrutteringen av nye generasjoner tømrere og byggmestre. Byggmestrenes forening i Kristiansund er aktivt med på rekruttering av nye generasjoner tømrere gjennom læreplassene i våre medlemsbedrifter, under fanen medlemmer kan du se hvem som er godkjent lærebedrift.

Utdanningen
Vi jobber for at fagutdanningen skal legges om til et mer målrettet og kvalifiserende utdanningsløp, med tidligere og mer systematisk veksling mellom teori og praksis.

Rekruttering
Byggmesterforbundet samarbeider med 31 opplæringskontor rundt i hele landet om å få flere ungdommer til å velge tømreryrket.

Kommende møter

There is no Event

Våre samarbeidspartnere

Byggenæringen trenger flere fagarbeidere.

Som tømrer bygger du trehus og andre trekonstruksjoner, og jobber med rehabilitering og innredning.

Ser du for deg fremtiden med et aktivt og variert arbeid – BLI TØMRER!

 

Vi er her for medlemmene

Du jobber i Norges viktigste næring! Vi jobber for at bransjen skal være sunn, lønnsom og respektert.

Byggmesterforbundet jobber for et seriøst arbeidsliv, like konkurransevilkår, kompetanseheving og rekruttering til bransjen vår.

Våre mål er at:

• Det skal være lønnsomt for medlemsbedriftene å drive forretning basert på kompetanse, seriøsitet og redelighet.
• Medlemsbedriftene får råd og hjelp når de trenger det.
• Medlemsbedrifter skal være de foretrukne i markedet.
• Tømrerfaget skal utvikles i takt med tiden, mens tradisjonene ivaretas.
• Vi skal ha en sunn og respektert næring

Mesterbrev

Solide kunnskaper om byggeprosessen, økonomi og ledelse gir mestrene en unik mulighet til å ta rollen som prosjektleder, i små og store byggeprosjekter. Mesterbrevet er et bevis på at du har viktig og ettertraktet kompetanse i byggfagene, og du blir en solid ressurs for både bedriften og kundene dine.

Ta større ansvar.

Med mesterbrev kan du utvikle deg i bedriften du allerede jobber, du kan starte eget firma, eller du kan ta mer utdanning for å fordype deg i det byggfaglige.

Egen mesterutdanning gjennom blimester.com

Blimester.com baserer sitt utdanningstilbud på de erfaringer og kunnskaper som de ni bransjeforeningene som står bak Blimester.com har samlet gjennom mange år i byggenæringen. For deg som velger vårt studietilbud betyr det at du får tilgang til unike kunnskaper og innsikter, erfart av bransjeforeningenes egne mestre innen de enkelte byggfagene. Hvem kan vel fortelle deg hva som kreves for å være en mester bedre enn mestrene selv?

Bli mester du å!

Våre samarbeidspartnere